Archive for Rhagfyr, 2018

Ysbrydoliaeth i enwebu: Gwahoddiad am enwebiadau ar gyfer ein medalau

Un o ddibenion y Gymdeithas Ddysgedig yw cydnabod, dathlu a hyrwyddo rhagoriaeth ysgolheigaidd. Mae medalau unigol, a ddyfernir yn gystadleuol ar sail teilyngdod, wedi sicrhau hanes hir a nodedig o gydnabyddiaeth yn y byd academaidd. Rydym ni’n datblygu ein portffolio ein hunain o fedalau, sy’n cydnabod rhago... Read More