Archive for Ionawr, 2019

Swyddi Gwag: Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu; Cynorthwyydd y Gymrodoriaeth

Mae’n bleser gennym wahodd ceisiadau am ddwy swydd newydd yng Nghymdeithas Ddysgedig Cymru. Bydd y ddwy swydd wedi’u lleoli yn swyddfa’r Gymdeithas ym Mharc Cathays, Caerdydd. Lawrlwythwch y pecyn swydd perthnasol i gael gwybodaeth lawn am y rôl a’r broses ymgeisio. Dyddiad cau ymgeisio ar gyfer y ddwy s... Read More