A1: Meddygaeth a’r Gwyddorau Meddygol

Anaestheteg
Anatomeg a Ffisioleg
Biobeirianneg
Deintyddiaeth
Epidemioleg a Gwybodeg Feddygol
Gwyddor Bwyd a Maeth
Meddygaeth Fforensig
Geneteg Ddynol
Delweddu
Haint ac Imiwnedd
Biocemeg Feddygol
Meddygaeth a Meddygaeth Foleciwlaidd
Niwroleg a Seiciatreg
Niwrowyddoniaeth
Obstetreg a Gynaecoleg
Oncoleg
Pediatreg
Patholeg ac Imiwnoleg
Ffarmacoleg a Thocsicoleg
Gwyddorau Milfeddygol Rhag-glinigol
Gofal Sylfaenol
Proffesiynau’n Gysylltiedig â Meddygaeth
Seicoleg
Iechyd Cyhoeddus a Chlefydau Heintus
Llawfeddygaeth
Meddygaeth Filfeddygol
Disgyblaethau Eraill

Aelodau Pwyllgor A1

Cadeirydd: Yr Athro Keith Lloyd (Abertawe)
Yr Athro Peter Andrew (Caerlŷr)
Yr Athro Nicholas Coleman (Caergrawnt)
Yr Athro Andrew Lever (Caergrawnt)
Yr Athro Ronan Lyons (Abertawe)
Yr Athro Valerie O’Donnell (Caerdydd)
Yr Athro Christopher Wood