Llywodraethu

Ymgorfforwyd y Gymdeithas Ddysgedig fel Cwmni Cyfyngedig drwy Warant ar 18 Mai 2010 (rhif y cwmni 7256948) ac fe’i lansiwyd yn ffurfiol ar 25 Mai 2010.

Dan ddarpariaethau’r Memorandwm ac Erthyglau, caiff y Gymdeithas ei llywodraethu gan Gyngor a gaiff ei gadeirio gan y Llywydd. Dyfarnwyd Statws Elusen Gofrestredig i’r Gymdeithas (Rhif 1141526) ar 19 Ebrill 2011.

Erthyglau Cymdeithasu’r Gymdeithas

Rheoliadau’r Gymdeithas fel y cymeradwywyd gan y Cyngor ar 19 Hydref 2016