Ein Cenhadaeth a’n Hamcanion

Cenhadaeth y Gymdeithas yw hyrwyddo rhagoriaeth ac ysgolheictod, ysbrydoli dysg a gweithredu er budd y genedl.

I gyflawni’r genhadaeth hon, ein prif nodau yw:

  • dathlu a chydnabod rhagoriaeth ym mhob disgyblaeth ysgolheigaidd ac yn ehangach
  • hyrwyddo ymchwil ac ymchwilwyr rhagorol, crisialu uchelgais ac ysbrydoli ymchwilwyr, ieuenctid a chymdeithas yn fwy cyffredinol
  • hybu datblygiad dysg, ysgolheictod ac addysg, eu lledaenu a’u cymhwyso
  • gweithredu fel ffynhonnell annibynnol o gyngor arbenigol a dylanwadu ar y drafodaeth gyhoeddus ar faterion sy’n effeithio ar ymchwil, ysgolheictod, economi, ieithoedd a llesiant Cymru a’i phobl