Clerc

Amanda-Jayne Kirk

 

Dechreuais weithio i Gymdeithas Ddysgedig Cymru fel Clerc ym mis Mehefin 2017 ac yr wyf yn gyfrifol am lywodraethiant y Gymdeithas ac yn arbennig cynnal, ac, yn ôl yr angen, diweddaru offerynnau llywodraethol y Gymdeithas a chydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol.