Dogfennau Corfforaethol

Lawrlwytho Adolygiadau Blynyddol ac Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cymdeithas Ddysgedig Cymru yma.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Mae Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Gymdeithas ar gyfer pob Blwyddyn Ariannol (ers y dyddiad Ymgorffori) hyd at 31 Gorffennaf 2019 ar gael yma. Y rhain yw’r cyfrifon llawn a gynhyrchwyd ar gyfer y Comisiwn Elusennau, yn Saesneg yn unig. Mae ein Hadolygiad Blynyddol sydd ar gael i’r cyhoedd ar gael yn y ddwy iaith ac i’w gweld yma.

  • Cymeradwywyd Adroddiad a Chyfrifon y Gymdeithas am y cyfnod 18 Mai 2010 (dyddiad ymgorffori) hyd at 31 Gorffennaf 2011 gan y Cyngor ar 18 Ionawr 2012. Ceir copi yma.

Cyhoeddiadau eraill

Roedd y cyhoeddiad hwn yn nodi dyfarnu Siarter Brenhinol, gan edrych dros bum mlynedd gyntaf y Gymdeithas (cyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2015).