Llywodraethu

Ymgorfforwyd Cymdeithas Ddysgedig Cymru drwy Siarter Brenhinol ar 5 Awst 2016, a dyfarnwyd iddi Statws Elusen Gofrestredig a chanddi Siarter Brenhinol (Rhif 1168622) ar yr un dyddiad.

Dan ddarpariaethau’r Siarter a’r Is-ddeddfau, llywodraethir y Gymdeithas gan Gyngor gyda Llywydd yn ei gadeirio.

Diffinnir Amcanion Elusennol y Gymdeithas fel a ganlyn yn ei Siarter Brenhinol a’i His-ddeddfau:

Bydd amcanion y Gymdeithas er budd y gymuned, i hyrwyddo addysg, dysg, astudiaethau academaidd a gwybodaeth, er mwyn cyfrannu at ddatblygiad gwyddonol, diwylliannol, cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yng Nghymru a thu hwnt.

Siarter Brenhinol y Gymdeithas Ddysgedig

(ar gael yn Saesneg yn unig)

Rheoliadau’r Gymdeithas Ddysgedig a gymeradwywyd gan y Cyngor 16 Hydref 2019

(ar gael yn Saesneg yn unig)