Archive for the ‘Addysg Uwch’ Category

Lansiad Academi Ifanc y DU 

Galw am arweinwyr newydd i fod yn aelodau cyntaf Academi Ifanc newydd y DU

Heddiw mae Academi Ifanc Genedlaethol y DU gyfan yn cael ei lansio - y gyntaf o’i math - sef rhwydwaith o ymchwilwyr a gweithwyr proffesiy... Read More

Rhaglen Talent Gynyddol i Fenywod mewn Gwyddoniaeth

The L’Oréal-UNESCO UK and Ireland For Women in Science Rising Talent Programme offers awards to promote, enhance and encourage the contribution of women pursuing their research careers in the UK or Ireland.

Since 2007, each year five women post-doctoral r... Read More

Profiadau o’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021: Arolwg

Mae’r Rhaglen Asesiad Ymchwil y Dyfodol, a arweinir gan gyrff cyllid arweiniol y DU, yn arolygu ymchwilwyr ynghylch eu profiadau o REF2021