Archive for the ‘Addysg Uwch’ Category

Grantiau Gweithdy Ymchwil

Heddiw, mae'n bleser gennym lansio ein cynllun ariannu Grantiau Gweithdai Ymchwil.

Mae’r cynllun grant wedi’i gynllunio i annog ymchwilio’n gydweithredol i gais ymchwil sydd ar gam cynnar yn ei ddatblygiad, ac fe'i cefnogir gan CCAUC.Read More

Rhaglen Talent Gynyddol i Fenywod mewn Gwyddoniaeth

The L’Oréal-UNESCO UK and Ireland For Women in Science Rising Talent Programme offers awards to promote, enhance and encourage the contribution of women pursuing their research careers in the UK or Ireland.

Since 2007, each year five women post-doctoral r... Read More