Archive for the ‘Grantiau’ Category

Cynllun Grant Cymru Ystwyth Cymru-Iwerddon

Bydd grant sydd yn cael ei ariannu gan Gymru a’i reoli gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru fel rhan o raglen Cymru Ystwyth Llywodraeth Cymru, yn cynnig hyd at £12,500 ar gyfer un prosiect ymchwil ar y cyd rhwng Cymru ac Iwerddon.

Mae cylch diweddaraf ein Cynllun Grant Gweithdai Ymchwil llwyddiannus bellach ar agor, ac yn cynnig hyd at £1000 i gefnogi prosiectau ymchwil sydd yn y cam cynllunio cynnar.

Rydym wedi lansio cynllun ariannu Grantiau ar gyfer Gweithdai Ymchwil eleni, sydd yn cael ei gefnogi gan CCAUC. Mae hyd at £1000 ar ... Read More