Archive for the ‘Higher Education’ Category

Grantiau Gweithdy Ymchwil

Heddiw, mae'n bleser gennym lansio ein cynllun ariannu Grantiau Gweithdai Ymchwil.

Mae’r cynllun grant wedi’i gynllunio i annog ymchwilio’n gydweithredol i gais ymchwil sydd ar gam cynnar yn ei ddatblygiad, ac fe'i cefnogir gan CCAUC.Read More