Archive for the ‘Notices’ Category

Maternal Performance: Feminist Relations – Book Launch

Ymunwch â'r awduron Lena Simic ac Emily Underwood-Lee, wrth iddynt lansio eu llyfr newydd, Maternal Performance: Feminist Relations.

Dyddiad: 15/02/2022, 7pm

Gwnaiff y gynhadledd hon leoli hanes Cymru o fewn cyd-destunau byd-eang a threfedigaethol.

Mae’r gynhadledd yn gwahodd cynigion ar gyfer papurau sy’n ymwneud â materion a dadleuon cyfoes hanesyddiaeth yn ogystal â pholisïau cyhoeddus.

Ar y naill... Read More