Cysylltu â ni

Dr Sarah Morse: Prif Weithredwr Dros Dro

Ms Amanda Kirk: Clerc y Cyngor

Mr Philip Jones: Swyddog Cymrodoriaeth ac  Ymgysylltu

Ms Janice Gillian: Gweinyddydd Cyllid a Swyddfa

Cymdeithas Ddysgedig Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NS

(+44) 029 2037 6954 / 029 2037 6971 / 029 2037 5054 / 029 2037 6976

cddc[at]cymru.ac.uk