Aisha Ummer

Mae Aisha yn goruchwylio gwaith gweinyddol ariannol y Gymdeithas; mae hi ynghlwm â pharatoi adroddiadau ariannol ac yn rheoli trafodiadau o ddydd i ddydd. Yn ogystal â’i thasgau allweddol, hi yw prif unigolyn cyswllt ein darparwr cyflogres allanol ar bob agwedd ar daliadau staff.

Cyn ymuno â Chymdeithas Ddysgedig Cymru yr haf hwn, gweithiodd Aisha yn y diwydiant awyrennau, i gwmnïau Emirates Airlines a Qantas Airways. Mae hi wrth ei bodd yn teithio, yn blasu bwydydd gwahanol a gwneud ffrindiau ym mhedwar ban y byd.

Daw Aisha o India. Mae’n frwd dros ddarllen a’i therapi yw gwerthfawrogi’r ‘Fam Ddaear’ drwy dreulio cymaint o amser â phosibl yn mwynhau byd natur.