Amanda-Jayne Kirk

Dechreuais weithio i Gymdeithas Ddysgedig Cymru fel Clerc ym mis Mehefin 2017 ac yr wyf yn gyfrifol am lywodraethiant y Gymdeithas ac yn arbennig cynnal, ac, yn ôl yr angen, diweddaru offerynnau llywodraethol y Gymdeithas a chydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol.

Ym mis Medi 2018, des i’n Glerc a Rheolwr Datblygu’r Gymdeithas ac, yn ogystal â fy nghyfrifoldebau blaenorol, rwyf i nawr hefyd yn gyfrifol am weithgareddau codi arian.

Nodwch mai diwrnodau gwaith arferol Amanda yw dydd Llun (9:30-15:00), dydd Mawrth (9:30-15:00), dydd Mercher (8:30-17:00), dydd Iau (8:30-15:00), & dydd Gwener (8:30-12:45)