Cathy Stroemer

Ymunodd Cathy â’r gymdeithas ym mis Ebrill 2022, i arwain ar y rhaglen Datblygu Ymchwilwyr sydd yn cael ei chyllido gan CCAUC.  Dros y blynyddoedd nesaf, bydd yn datblygu cyfres o ddigwyddiadau i dargedu ymchwilwyr newydd yng Nghymru, gan roi cyfleoedd iddynt gysylltu â nhw a dysgu gan ein Cymrodyr.  

Cyn ymuno â’r Gymdeithas Ddysgedig, bu Cathy’n gweithio yn y Cyngor Prydeinig i gyflawni Cynllun Effaith Cronfa Newton mewn partneriaeth ag UKRI, yn ogystal â chefnogi rhaglenni cryfhau gallu gyda De Affrica a Malaysia. 

Ers symud i Gaerdydd yn 2014, mae Cathy wedi bod yn mynychu dosbarthiadau nos gyda Cymraeg i Oedolion / Dysgu Cymraeg ac yn ddiweddar, cwblhaodd flwyddyn gyntaf y Lefel Uwch.