Faye Lloyd

Faye yw Clerc y Cyngor, ac mae’n gyfrifol am ddarparu cyngor proffesiynol ar lywodraethu, materion cyfansoddiadol a gweithdrefnol, ac am sicrhau bod y corff llywodraethu yn gweithredu’n effeithiol ac yn gallu cyflawni ei holl ddyletswyddau statudol. Mae’r Clerc yn gweithio’n agos iawn gyda’r Swyddog Gweithrediadau, oherwydd gyda’i gilydd, maen nhw’n darparu cefnogaeth i’r bwrdd Ymddiriedolwyr a’r Prif Swyddog Gweithredol drwy gydol cylch y pwyllgor. 

Mae Faye wedi gweithio yn y sector addysg uwch yng Nghymru a Lloegr am yr ugain mlynedd diwethaf mewn rolau cyllid, llywodraethu, risg a sicrwydd.  Mae hi’n gweithio’n rhan-amser yn y rôl hon ochr yn ochr â phortffolio o waith sy’n parhau i ganolbwyntio’n drwm ar y sector addysg uwch.