Joe Boyle

Joe sy’n gyfrifol am gyfathrebu gwaith y Gymdeithas yn effeithiol i’r Cymrodyr ac i gynulleidfaoedd allanol.

Nodwch mai diwrnodau gwaith arferol Joe yw dydd Llun i ddydd Iau, 9AM i 2.30PM.