Martin Pollard

Fel Prif Weithredwr, Martin sy’n bennaf gyfrifol am arwain y Gymdeithas, ac am ei strategaeth a’i rhaglenni gwaith.

Mae’n goruchwylio’r gwaith o ddatblygu ein Cymrodoriaeth, ein perthnasau â’n partneriaid, a’n camau gweithredu i amrywio cyfranogiad yng ngweithgareddau’r Gymdeithas.

Mae Martin yn gweithio llawn amser i’r Gymdeithas.