Yr Athro Alan Shore

Yr Athro Shore fydd Prif Weithredwr Dros Dro y Gymdeithas tan Chwefror 2022 pan fydd Olivia Harrison yn cymryd drosodd fel  Prif Weithredwr

Ceir cysylltu ag e ar e-bost : k.a.shore@bangor.ac.uk