Dr Sarah Morse

Mae Sarah’n gofalu am weithgareddau’r Gymdeithas ym maes polisi a materion cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys monitro’r arena bolisi, gweithio gyda Chymrodyr i ddatblygu swyddi polisi a churadu rhaglen ddigwyddiadau’r Gymdeithas. Mae hi hefyd yn arwain gwaith y Gymdeithas mewn Astudiaethau yng Nghymru, ac yn defnyddio ei phrofiad ei hun fel ymchwilydd mewn Ysgrifennu Cymreig yn Saesneg.   

Cwblhaodd Sarah PhD ar lenyddiaeth y Rhondda ym Mhrifysgol Abertawe yn 2010, ac yn 2020, cyd-olygodd Fight and Flight: Essays on Ron Berry. Ymunodd â’r Gymdeithas yn 2011, ac mae hi wedi mwynhau cefnogi ei datblygiad ers y dyddiau cynnar hynny.   

Mae hi’n Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Seren Books, prif gyhoeddwyr annibynnol Cymru, ac yn Drysorydd Cymdeithas Ysgrifennu Cymreig yn Saesneg. 

Mae Sarah yn gweithio llawn amser i’r Gymdeithas.