Dr Sarah Morse

 

Ymunodd Sarah â’r Gymdeithas ym mis Hydref 2011. Yn ei rôl fel Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, hi sy’n gyfrifol am ddatblygu gwaith y Gymdeithas ar ymchwil a dadansoddi polisi, a rhaglen ddigwyddiadau’r Gymdeithas.

Sarah hefyd yw’r arweinydd staff ar fenter Astudiaethau Cymreig y Gymdeithas.

Mae Sarah yn gweithio llawn amser i’r Gymdeithas.