Cyfle am swydd: Swyddog Datblygu Rhwydwaith

Rhan-amser (0.4) am 6 mis
Oriau gweithio hyblyg
£20,130 pro rata (cyflog gwirioneddol o £4,026 dros 6 mis)

Y llynedd, lansiodd Cymdeithas Ddysgedig Cymru rwydwaith cenedlaethol, trawssefydliadol, trawsddisgyblaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar.

Mae gan y rhwydwaith fwy na 750 o aelodau erbyn hyn, ac rydym yn recriwtio Swyddog Datblygu Rhwydwaith i symud y prosiect hwn ymlaen i’w gam nesaf. Rydym yn chwilio am rywun sydd yn gallu ein helpu gyda’r canlynol:

  • Adeiladu ar ddau ddigwyddiad llwyddiannus i gyflwyno ein set nesaf o seminarau a sesiynau rhwydweithio ar-lein
  • Datblygu cyrhaeddiad a phresenoldeb y rhwydwaith, a denu cyfranogwyr o ystod ehangach o ddisgyblaethau
  • Creu hunaniaeth glir ar gyfer y rhwydwaith
  • Sicrhau ein bod ni’n cefnogi gwaith sefydliadau eraill i gefnogi Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Mae Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar yn cael eu hannog i wneud cais am y swydd hon. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio ym maes addysg uwch, dealltwriaeth o’r sector ymchwil yng Nghymru, a phrofiad o drefnu digwyddiadau. Byddant yn hyderus wrth estyn allan a chreu perthnasu newydd, ac yn gallu cyfathrebu’n glir ac yn ymgysylltiol â chynulleidfa amrywiol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ydy hanner dydd ar Ddydd Mercher 28 Ebrill.