Cymdeithas Ddysgedig Cymru CCB 2022

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Ddysgedig Cymru dydd Mercher, 25 Mai 2022 am 2.30pm.

Gall cymrodyr ymuno â’r cyfarfod o 2.00pm a bydd y busnes ffurfiol yn dechrau am 2.30pm.

Gweler isod linc i’r gopi electronig o bapurau Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas

Mae’r llythyr Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol isod yn cynnwys cyfarwyddiadau ar ymuno â’r cyfarfod gan Zoom.

01. Llythyr Agenda

02. Agenda

03. Cofnodion y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol a gynhaliwyd ar 19 Mai 2021

04. Cyhoeddi Cymrodyr Newydd

05. Materion Llywodraethol

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2020/21 a Penodi Arholwyr Annibynnol

Swyddogion, Cyngor a Phwyllgorau: Aelodau sydd wedi gadael ac aelodau

06. Anrhydeddau, Gwobrau a dyfarniadau