Cymdeithas Ddysgedig Cymru CCB 2023

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Ddysgedig Cymru dydd Mercher, 24 Mai 2023 am 9.30am.

Gall cymrodyr ymuno â’r cyfarfod o 9.00am a bydd y busnes ffurfiol yn dechrau am 9.30am.

Am y tro cyntaf, bydd y Gymdeithas yn cynnal AGM hybrid. Bydd hyn yn caniatáu i Gymrodyr fynychu’n bersonol neu ymuno â ni ar-lein os nad ydynt yn gallu mynychu’n bersonol. Gallwch gofrestru am y naill opsiwn neu’r llall ar gyfer y CCB yma.

Gweler isod linc i’r gopi electronig o bapurau Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas

01. Llythyr Agenda

02. Agenda

03. Cofnodion y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol a gynhaliwyd ar 2022

04. Cyhoeddi Cymrodyr Newydd

05. Anrhydeddau, Gwobrau a dyfarniadau

06. Materion Llywodraethol

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021/22 a Penodi Arholwyr Annibynnol

Swyddogion, Cyngor a Phwyllgorau: Aelodau sydd wedi gadael ac aelodau