Ffurflenni Enwebu

*** Gallwch lawrlwytho’r dogfennau canlynol sy’n ymwneud â phroses etholiad 2020-21. Fodd bynnag, nodwch y bydd y rhain yn cael eu diweddaru a bydd y fersiynau newydd yn cael eu postio yma pan fydd cylch 2021-22 yn dechrau. ***

Cyn gwneud enwebiad, darllenwch ein Canllawiau ar y Broses Etholiadol 2020-21 sydd hefyd yn cynnwys cyngor ar sut i gwblhau pobl ffurflen.

Rhaid i’r Cynigydd gyflwyno’r holl ddogfennau canlynol, wedi’u cwblhau’n llawn, cyn hanner dydd ar 31 Hydref 2020:

Caiff Enwebeion ddewis cwblhau Ffurflen Amgylchiadau Unigol gyfrinachol, gyda manylion unrhyw amgylchiadau a allai fod wedi effeithio ar eu gyrfa:

Enwebiadau Cymrodyr er Anrhydedd

Mae’r safon ar gyfer Cymrodyr er Anrhydedd yn arbennig o uchel, ac mae’r broses ethol yn wahanol.

Er mwyn i enwebiad gael ei ystyried yng nghylch etholiadol 2020-21, mae’n rhaid i ni dderbyn y Dystysgrif Argymhelliad erbyn dydd Mercher 23 Medi 2020.

Lawrlwythwch y canllawiau a’r ffurflenni perthnasol yma:

Mae rhestr o’n Cymrodyr er Anrhydedd presennol ar gael yma.