Ffurflenni Enwebu

Cyn gwneud enwebiad, darllenwch ein Canllawiau ar y Broses Etholiadol 2021-22 sydd hefyd yn cynnwys cyngor ar sut i gwblhau pobl ffurflen.

Rhaid i’r Cynigydd gyflwyno’r holl ddogfennau canlynol, wedi’u cwblhau’n llawn, cyn hanner dydd ar 31 Hydref 2021:

Caiff Enwebeion ddewis cwblhau Ffurflen Amgylchiadau Unigol gyfrinachol, gyda manylion unrhyw amgylchiadau a allai fod wedi effeithio ar eu gyrfa:

Enwebiadau Cymrodyr er Anrhydedd

Mae’r safon ar gyfer Cymrodyr er Anrhydedd yn arbennig o uchel, ac mae’r broses ethol yn wahanol.

Er mwyn i enwebiad gael ei ystyried yng nghylch etholiadol 2021-22, mae’n rhaid i ni dderbyn y Dystysgrif Argymhelliad erbyn dydd Mercher 22 Medi 2021.

Lawrlwythwch y canllawiau a’r ffurflenni perthnasol yma:

Mae rhestr o’n Cymrodyr er Anrhydedd presennol ar gael yma.