Ffurflenni Enwebu

Cyn gwneud enwebiad, darllenwch ein Canllawiau ar y Broses Etholiadol 2020-21 sydd hefyd yn cynnwys cyngor ar sut i gwblhau pobl ffurflen.

Rhaid i’r Cynigydd gyflwyno’r holl ddogfennau canlynol, wedi’u cwblhau’n llawn, cyn hanner dydd ar 31 Hydref 2020:

Caiff Enwebeion ddewis cwblhau Ffurflen Amgylchiadau Unigol gyfrinachol, gyda manylion unrhyw amgylchiadau a allai fod wedi effeithio ar eu gyrfa: