Ffurflenni Enwebu

Cyn gwneud enwebiad, darllenwch ein dogfennau canllaw. Mae’r rhain yn cynnwys cyngor ar sut i lenwi pob ffurflen.

Rhaid i’r Cynigydd gyflwyno’r holl ddogfennau, wedi’u cwblhau’n llawn, cyn hanner dydd ar 31 Hydref 2022.

Caiff Enwebeion ddewis cwblhau Ffurflen Amgylchiadau Unigol gyfrinachol, gyda manylion unrhyw amgylchiadau a allai fod wedi effeithio ar eu gyrfa.

Rhaid cyflwyno enwebiadau ar gyfer Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau ar y ffurflenni hyn:

Rhaid cyflwyno enwebiadau ar gyfer STEMM a HASS ar y ffurflenni hyn:

Enwebiadau Cymrodyr er Anrhydedd

Mae’r safon ar gyfer Cymrodyr er Anrhydedd yn arbennig o uchel, ac mae’r broses ethol yn wahanol.

Er mwyn i enwebiad gael ei ystyried yng nghylch etholiadol 2022-23, mae’n rhaid i ni dderbyn y Dystysgrif Argymhelliad erbyn dydd Gwener 30 Medi 2022.

Lawrlwythwch y canllawiau a’r ffurflenni perthnasol yma:

Mae rhestr o’n Cymrodyr er Anrhydedd presennol ar gael yma.