Ffurflenni Enwebu

Gwahoddir Cymrodyr yn unig i gyflwyno enwebiadau unigolion sy’n bodloni meini prawf y Gymdeithas, fel y’i heglurir yn y Canllawiau, am etholiad.

Cymrodoriaeth Er Anrhydedd

Noder mai dyddiad cau cyflwyno ffurflenni enwebu yw dydd Llun 8 Hydref 2018.

Amserlen Etholiad 2018/19

 • Dydd Llun 08 Hydref 2018 Dyddiad cau cyflwyno ffurflenni enwebu
 • Tachwedd – Rhagfyr 2018 Aseswyr yn ystyried yr enwebiadau
 • Ionawr – Chwefror 2019 Cyfarfodydd y Pwyllgorau Craffu
 • Canol Chwefror 2019 Cyfarfodydd Cadeiryddion Pwyllgorau Craffu â’r Is-Lywyddion
 • Mercher 20 Mawrth 2019 Cyfarfod arbennig o’r Cyngor i gytuno ar ei restr gymeradwy o Ymgeiswyr
 • Gwener, 22 Mawrth 2019 Anfon papurau pleidleisio at y Cymrodyr
 • Gwener 12 Ebrill 2019 Dyddiad cau dychwelyd y papurau pleidleisio
 • Gwener 12 Ebrill 2019 Agor y papurau pleidleisio a chyfrif y pleidleisiau
 • Gwener 12 Ebrill 2019 Anfon llythyrau at yr Ymgeiswyr llwyddiannus i’w hysbysu am ganlyniad yr etholiad, a’u gwahodd i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Anfon llythyrau at Brif Gynigwyr ymgeiswyr aflwyddiannus i’w hysbysu am y canlyniad.
 • Mercher 17 Ebrill 2019 Cyhoeddi canlyniad yr etholiad
 • Mercher 22 Mai 2019 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – croesawu a derbyn yn ffurfiol y Cymrodyr newydd sy’n gallu bod yn bresennol