Pwyllgorau Craffu

Pwyllgorau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

A1 Meddygaeth a’r Gwyddorau Meddygol

A2 Y Gwyddorau Cellol, Esblygol, Organebol ac Ecosystem

A3 Cemeg, Ffiseg, Seryddiaeth a Gwyddorau Daear

A4 Cyfrifiadura, Mathemateg ac Ystadegau

A5 Peirianneg

Pwyllgorau Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

 B1 Iaith, Llenyddiaeth a hanes a damcaniaeth y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio

 B2 Hanes, Athroniaeth a Diwinyddiaeth

 B3 Economeg a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg a’r Gyfraith

C1 Pwyllgor Cyffredinol

Ysgrifennu Creadigol
Curadu Amgueddfeydd ac Orielau
Dawns, Theatr a Pherfformio
Ffilm, Teledu, Radio a Chyfryngau Digidol
Llyfrgellyddiaeth a Rheoli Gwybodaeth
Gwaith Ymestyn a Dealltwriaeth o Wyddoniaeth a Llên
Ymgysylltu a Dealltwriaeth y Cyhoedd
Ymarfer Celfyddydau Gweledol a Chymwysedig
Arweinyddiaeth a Datblygu Addysg Drydyddol
Disgyblaethau Eraill