Ethol Swyddogion y Gymdeithas: gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau am y swydd Ysgrifennydd Gyffredinol

Mae Rheoliadau’r Gymdeithas [7.3] yn darparu i’r Ysgrifennydd Cyffredinol gael ei ethol gan Gymrodyr y Gymdeithas: “from amongst their number.”

  Mae’r Rheoliadau hefyd yn darparu’r canlynol:

  • the General Secretary shall serve a term of Office of up to three Society Years as defined in accordance with these Regulations; the term of Office for the General Secretary shall commence at the close of the Annual General Meeting at which their election was announced
  • the General Secretary may seek re-election for a second term of up to three Society Years
  • the General Secretary having served two terms shall not be eligible for re-election for a further consecutive term.

Bydd ail dymor yr Ysgrifennydd Cyffredinol presennol, Yr Athro Alan Shore yn dod i ben ar ddiwedd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 17 Mai 2023.

Fe’ch gwahoddir, fel Cymrodyr y Gymdeithas, i gyflwyno cais am y rôl hon i wasanaethu am gyfnod am dair Blynedd Y Gymdeithas’, o ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i’w gynnal ar 17 Mai 2023 tan ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn 2026.

Gofynnir i Gymrodyr sy’n bwriadu cyflwyno cais nodi’r wybodaeth ganlynol: rhaid cyflwyno’r ceisiadau ar y Ffurflen Gais, y mae’n rhaid ei dychwelyd i Amanda Kirk naill ai drwy e-bost (Akirk@lsw.wales.ac.uk), neu drwy’r post i’r cyfeiriad a ddangosir ar y ffurflen, gyrraedd erbyn dydd Llun 16 Ionawr 2023 fan bellaf.