Ethol Swyddogion y Gymdeithas: gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau ar gyfer rolau’r Trysorydd a’r Is-lywydd – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth (GTPMM).

Yn ôl Rheoliadau’r Gymdeithas [5 a 6], bydd yr Is-lywydd a’r Trysorydd yn cael eu hethol gan Gymrodyr y Gymdeithas “o blith eu nifer.”

Bydd cyfnod swyddi’r Trysorydd a’r Is-lywydd GTPMM presennol, sef yr Athro Terry Threadgold a’r Athro Michael Charlton, yn dod i ben ar ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir ar 22 Mai 2024 ac ni fyddant yn ymgeisio i gael eu hailethol.

Gwahoddir Cymrodyr y Gymdeithas i gyflwyno cais ar gyfer y rolau hyn, gan wasanaethu am dair blynedd, o ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir ar 22 Mai 2024 hyd at ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir yn 2027.

Disgrifiad o’r rôl:

Trysorydd

Is-lywydd GTPMM

Dylai’r Cymrodyr sy’n bwriadu ymgeisio sylwi ar yr wybodaeth ganlynol: rhaid cyflwyno ceisiadau ar y Ffurflen Gais a’u dychwelyd naill ai trwy e-bost (clerk@lsw.wales.ac.uk) neu trwy’r post i’r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen. Rhaid i’r holl geisiadau gyrraedd erbyn dydd Mercher 07 Chwefror 2024 fan hwyraf.

Ffurflen Gais:

Trysorydd

Is-lywydd GTPMM