Dyfodol Ein Hiechyd – cyfres darlithoedd y Gymdeithas yn 2019

Gyda’r GIG yn dathlu 70 o flynyddoedd, mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru gyhoeddi cyfres nodedig o ddarlithoedd ar iechyd yng Nghymru a thu hwnt.

Caiff y gyfres ei lansio yng Nghaerdydd ar 17 Ionawr 2019 gyda darlith bwysig gan Syr Leszek Borysiewicz, yn edrych ar yr hyn fydd gan y 70 mlynedd nesaf i’w cynnig i’n gwasanaeth iechyd. Cynhelir digwyddiadau eraill drwy Gymru gan ganolbwyntio ar bynciau cyfredol allweddol gan gynnwys iechyd rhywiol, economeg iechyd cyhoeddus a marw yn y byd heddiw. Ceir rhestr lawn isod.

Mae pob darlith ar agor i bawb ac am ddim, ac i ddilyn ceir sesiwn holi ac ateb gyda’r siaradwr/wyr.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Uwch Swyddog Gweithredol, Dr Sarah Morse.

Cyflwyniad gan yr Athro John Wyn Owen, Cymrawd Cymdeithas Ddysgiedig Cymru

 

Digwyddiadau’r gyfres

Cliciwch yma i fynd i’n tudalen Eventbrite, lle gallwch chi gofrestru ar gyfer yr holl ddigwyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.

DyddiadTeitlPartner/lleoliad
17 Ionawr 2019The NHS: A Success, But Where Next? Professor Sir Leszek Borysiewicz FLSWPrifysgol Caerdydd
6 Chwefror 2019The Future of Health and Healthcare in the Anthropocene Epoch Professor Sir Andy HainesPrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant - campws Caerfyrddin
13 Chwefror 2019 A Medical School for Swansea, West Wales and the World Professors Julian Hopkin and Keith Lloyd FLSWPrifysgol Abertawe
20 Chwefror 2019‘Don’t Die of Ignorance’: The Impact of Health Promotion and Prevention in the Context of HIV Dr Olwen Williams FLSWWrecsam
21 Chwefror 2019The NHS in Wales: A Health Economist’sPerspective on the Next 70 Years
Professor Rhiannon Tudor Edwards FLSW
Prifysgol Bangor
4 Mawrth 2019Dying in Today’s World Professor the Baroness llora Finley of Llandaff FLSW Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
12 Mawrth 2019Beyond the NHS: Is Health Really 'Global'? Professor Colin McInnes Prifysgol Aberystwyth
9 Ebrill 2019Perspectives from UK General Practice for Universal Health Coverage Internationally Professor Helen Stokes-LampardCanolfan Materion Rhyngwladol Cymru / y Deml Heddwch, Caerdydd