Yvonne McDermott Rees

Athro'r Gyfraith, Prifysgol Abertawe Yr Athro McDermott Rees yw awdur Fairness in International Criminal Trials (OUP, 2016) a Proving International Crimes (OUP, 2024). Hi yw Prif Ymchwilydd (ers 2022) TRUE, prosiect rhyngddisgyblaethol mawr a ddewiswyd i’w ariannu gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd ac a ariennir gan ... Read More