Meena Upadhyaya

Cymrawd Er Anrhydedd, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant; Athro Nodedig (Anrh) Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, Athrofa Geneteg Feddygol Derbyniodd yr Athro Meena Upadhyaya OBE ei gradd Ph.D. o Brifysgol Caerdydd a chwblhaodd gymrodoriaeth gyda Choleg Brenhinol y Patholegwyr (RCPath) yn 2000. Roedd yn Athr... Read More