Paul Milbourne

Athro Daearyddiaeth a Phennaeth yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd Read More

Cara Aitchison

Llywydd ac Is-Ganghellor, Athro mewn Daeryddiaeth a Economi Ddiwylliannol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd Read More

David Herbert

Athro Emeritws Daearyddiaeth Ddynol, a chyn uwch Ddirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe.   Read More