Professor Anita Thapar

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Seiciatreg

Athro Seiciatreg Plant a Glasoed, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.