Professor David Walker

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfrifiadureg

Athro Cyfrifiadura Perfformiad Uchel, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd.