Professor David Warner

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Higher Education Leadership & Management

Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Astudiaethau Polisi Addysg Uwch Rhydychen

Mae’r Athro David Warner wedi gweithio mewn chwe Phrifysgol yn y DU ac wedi ysgrifennu neu olygu un ar ddeg o lyfrau ar agweddau ar addysg uwch ac mae hefyd yn gyd-olygydd cyfres lyfrau un ar bymtheg ar reoli addysg uwch. Cyn hynny, ef oedd Is-Ganghellor Prifysgol Fetropolitan Abertawe ac ar hyn o bryd mae’n Ddirprwy Gyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Polisi Addysg Uwch Rhydychen yn y Coleg Newydd, Rhydychen. Dyfarnwyd y CBE i’r Athro Warner am ei wasanaethau i Addysg Uwch leol a chenedlaethol yn 2009.