Professor David Warner

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Higher Education Leadership & Management

Uwch Brofost (a chyn Is-Ganghellor), Prifysgol Fetropolitan Abertawe