Dr Drew Nelson

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Electroneg, Entrepreneuriaeth, Technoleg

Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, IQE Group.