Professor Geraint Johnes

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Arts, Humanities & Social Sciences, Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Economics

Athro Emeritws Economeg,  Prifysgol Caerhirfryn.