Dr Huw Edwards

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Newyddiaduriaeth

Newyddiadurwr, darlledwr ac awdur, BBC.

Huw Edwards yw un o ddarlledwyr mwyaf adnabyddus y DU, ac un o hoelion wyth Newyddion y BBC. Yn ei amser rhydd, cwblhaodd PhD ar hanes capeli Cymry Llundain, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach o dan y teitl City Mission: The Story of Welsh Chapels. Mae Huw wedi creu cyfres o raglenni dogfen am Gymru, gan gynnwys Bread of Heaven, yn trafod hanes crefydd yng Nghymru, ac a enillodd bum gwobr BAFTA Cymru.