Yr Athro Jane Aaron

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ysgrifennu Saesneg yng Nghymru

Athro Emerita Saesneg, Adran Dyniaethau,  Prifysgol De Cymru.