Yr Athro Jane Aaron

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Llên Saesneg Cymru

Athro Emerita Saesneg, Adran Dyniaethau,  Prifysgol De Cymru.