Yr Athro Judith Hall

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg, Meddygaeth

Deon Gweithredol, Cyfadran y Gwyddorau Iechyd a Meddygaeth Filfeddygol, Prifysgol Namibia