Professor Ludmila Kuncheva

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfrifiadureg, Pattern Recognition, Statistics – Applied

Athro Cyfrifiadureg, Prifysgol Bangor.