Yr Athro Mari Lloyd-Williams

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Medicine

Athro a Chyfarwyddwr Grŵp Astudiaethau Gofal Lliniarol a Chefnogol Academaidd, Ysgol Poblogaeth, Gwyddorau Cymunedol ac Ymddygiadol, Prifysgol Lerpwl, Aelod o HEFCW.