Yr Athro Peter Halligan

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, Llywodraeth Cymru