Yr Athro Sondipon Adhikari

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Athro Anrhydeddus, Prifysgol Abertawe ac Athro Mecaneg Peirianneg, Prifysgol Glasgow