Professor Stephen Brown

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwyddor Deunyddiau Cyfrifiannu, Meteleg, Peirianneg

Pennaeth y Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe