Professor Steven Tipper

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwyddoniaeth Wybyddol

Professor of Psychology, University of York; formerly, Professor of Cognitive Science, Bangor University; formerly, Director, the Wolfson Centre for Clinical and Cognitive Neuroscience, Bangor University