Ysbrydoliaeth i enwebu: Gwahoddiad am enwebiadau ar gyfer ein medalau

Un o ddibenion y Gymdeithas Ddysgedig yw cydnabod, dathlu a hyrwyddo rhagoriaeth ysgolheigaidd.

Mae medalau unigol, a ddyfernir yn gystadleuol ar sail teilyngdod, wedi sicrhau hanes hir a nodedig o gydnabyddiaeth yn y byd academaidd.

Rydym ni’n datblygu ein portffolio ein hunain o fedalau, sy’n cydnabod rhagoriaeth academaidd ein hoes, ac sydd hefyd yn adennill ac yn hyrwyddo treftadaeth hir o lwyddiant Cymreig.

Ond er mwyn i ni allu dyfarnu’r medalau, mae angen eich help chi i ganfod unigolion sy’n haeddu cydnabyddiaeth; mae’n faes ffrwythlon, ac mae angen eich enwebiadau i’w hystyried gan y pwyllgorau dyfarnu.

  • Mae tair Medal Dillwyn  yn  cydnabod cyfraniad ymchwilwyr gyrfa gynnar yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau, y Gwyddorau Cymdeithasol a STEMM sydd â chysylltiad â Chymru
  • Mae Medal Frances Hoggan yn cydnabod  cyfraniad ymchwilwyr benywaidd  eithriadol mewn STEMM, sydd â chysylltiad â Chymru
  • Mae Medal Hugh Owen yn cydnabod  llwyddiant sylweddol mewn ymchwil  addysg, gan gynnwys arloesi  a  pholisi  addysg yng Nghymru
  • Dyfernir Medal Menelaus amragoriaeth mewn unrhyw faes peiriannegneu dechnoleg i ymchwilydd  neu ymarferydd diwydiannol sydd âchysylltiad â Chymru

Gall unrhyw un gyflwyno enwebiad, felly helpwch ni i ddathlu rhagoriaeth ymchwil Cymru.

Am fwy o fanylion gwler yma

Dyddiad cau – 1 Mawrth 2019