Sut i wneud enwebiad

Bob blwyddyn, mae’r Gymdeithas yn dyfarnu medalau i ddathlu rhagoriaeth mewn nifer o feysydd cyflawniad. Mae croeso i unrhyw un gyflwyno enwebiad am unrhyw rai o’r categorïau.

Dyddiad cau enwebiadau medalau 2019-20 yw 5.00pm ar 1 Mawrth.

Mae gan bob medal bwyllgor penodol i asesu’r enwebiadau a phenderfynu pwy a ddylai dderbyn y wobr. Bydd pob enillydd yn derbyn medal wedi’i bathu’n arbennig a gwobr ariannol a gyflwynir yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ar 20 Mai 2020.

Darllenwch y canllawiau hyn cyn cwblhau’r ffurflen enwebu am fedal. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Chynorthwyydd y Gymrodoriaeth, Fiona Gaskell.

Categorïau medalau a chymhwyster

I fod yn gymwys ar gyfer unrhyw rai o’n medalau, rhaid i’r enwebeion fyw yng Nghymru, fod wedi’u geni yng Nghymru neu â chysylltiad penodol arall â Chymru. Nid oes cyfyngiad oed, ac mae’r rheini sydd ar doriad gyrfa yn gymwys.

Medalau Dillwyn – ar gyfer Rhagoriaeth Ymchwil Gyrfa Gynnar

Enwyd y medalau hyn ar ôl teulu Dillwyn yn Abertawe, ac fe’u dyfernir mewn tri chategori:

  • Y Dyniaethau a’r Celfyddydau Creadigol
  • Y Gwyddorau, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth
  • Y Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg a Busnes

Mae Medalau Dillwyn yn cydnabod “unigolion sydd wedi dangos gallu rhagorol yn eu gwaith, eu hymchwil a’u hymarfer proffesiynol”. Bydd yr enwebeion yn ymchwilwyr gyrfa gynnar – naill ai’n academaidd neu’n anacademaidd – yn gweithio mewn addysg uwch, y sector cyhoeddus neu breifat, neu mewn diwydiant. Rhaid bod ganddynt rhwng 2 a 10 mlynedd o brofiad gwaith, ac wedi graddio gyda gradd gyntaf ers o leiaf 6 blynedd.

Medal Frances Hoggan – ar gyfer Menywod Rhagorol mewn STEMM

Roedd Frances Hoggan (1843-1927) yn ymarferydd meddygol, ymchwilydd a diwygiwr cymdeithasol arloesol o Aberhonddu. Mae’r fedal hon yn cydnabod cyfraniadau rhagorol i ymchwil gan fenywod mewn unrhyw faes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth (STEMM), gan gynnwys agweddau gwyddonol ar bynciau fel daearyddiaeth ac archaeoleg. Dylai enwebeion fod yn weithredol o ran ymchwil yn y sector cyhoeddus neu breifat.

Medal Hugh Owen – ar gyfer Ymchwil Addysgol Rhagorol

Enwyd y fedal hon er anrhydedd i Syr Hugh Owen (1804-1881), addysgwr, dyngarwr ac arloeswr addysg uwch pwysig o Gymru. Mae’n cydnabod cyfraniadau sylweddol i ymchwil addysgol, neu gymhwyso ymchwil i gynhyrchu arloeseddau sylweddol mewn polisi addysg a/neu ymarfer addysg broffesiynol yng Nghymru.

Medal Menelaus – ar gyfer Rhagoriaeth mewn Peirianneg a Thechnoleg

Peiriannydd, gweithgynhyrchydd a rheolwr cwmni oedd William Menelaus (1818-1882) a sefydlodd Sefydliad Peirianwyr De Cymru yn 1857. Dyfernir y fedal hon am ragoriaeth mewn unrhyw faes peirianneg a thechnoleg i academydd, ymchwilydd diwydiannol neu ymarferydd diwydiannol.

Mae Rheoliadau ffurfiol y medalau ar gael yma: