Meini Prawf y Fedal Hoggan

Mae'r fedal Frances Hoggan yn cydnabod cyfraniad menywod i ymchwil ym meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth (STEMM)

Bydd y sawl sy’n derbyn y fedal yn ymwneud yn weithredol ag ymchwil yn y sector cyhoeddus neu breifat, neu mewn diwydiant.

Nid oes unrhyw gyfyngiadau oed ac mae’r rheini sydd wedi cymryd toriad yn eu gyrfa hefyd yn gymwys.

Dyfernir medal ddathliadol a grëir yn arbennig i’r enillydd, ac fe’i cyflwynir mewn digwyddiad a drefnir gan y Gymdeithas. Bydd gwobr o £500 a thystysgrif yn cyd-fynd â’r fedal.

Disgwylir i’r enillwyr draddodi darlith gyhoeddus berthnasol a/neu gyhoeddi erthygl fer sy’n codi proffil menywod ym meysydd STEMM yng Nghymru ac yn y DU.